Valpkull A – strävhårig tax

född 21 maj 2002

e. SE J(d)CH SE U(d)CH
Stubbkärrs Gilbert
S14280/2000
u. SE U(v)CH NO UCH SE VCH 
Skogsråa’s Petite Étoile
S39177/99
Skogsdrevets GP Agaton
Skogsdrevets GP Albin – cert på utställning, godkänd anlagsklass viltspårprov
Skogsdrevets GP Artur
Skogsdrevets GP Agata – 1:a på utställning
Skogsdrevets GP Amalia – cert, cacib på utställning, godkänd anlagsklass viltspårprov
Skogsdrevets GP Amanda – SE VCH – 1:a på utställning
Skogsdrevets GP Ambra – SE U(v)CH, 3:a rå på drevprov
Skogsdrevets GP Arra- SE J(d)CH SE U(d)CH, godkänd anlagsklass viltspårprov
Skogsdrevets GP Asta – cert på utställning, godkänd anlagsklass viltspårprov